Oksjoni kord 2013

Teadmiseks oksjonil osalejale

Oksjon toimub 1. novembril 2013 Endla teatri Sammassaalis, algusega kell 15.00. Oksjonisaal avatakse osalejatele tund enne oksjoni algust. Töödega tutvumiseks on saal avatud 11. oktoobrist 31. oktoobrini. 

Oksjonile tuleb registreeruda oksjoni eelselt ja tasuda osalustasu, mis tagab
oksjonil osalemise üksnes ostjale ja tema kaaslasele ning väldib juhuslike huviliste sissepääsu. Osalustasu sisaldab lisaks näituse infomapi, suupisteid ja jooke oksjoni ajal ning soovi korral kahte piletit õhtul suures saalis toimuvale etendusele Testosteroon või Küünis toimuvale etendusele Koht sigade seas

Osalustasu saab maksta kuni 31. oktoobrini ülekandega või oksjoni päeval kohapeal sularahas.  Oksjoni osalustasu on 20 eurot, mis sisaldab käibemaksu.

Ülekandesse märkida:
Saaja: Rahandusministeerium
Arve numbrid: 221020595183 Swedbank või 10220027689012 SEB
Viitenumber: 3500081416 NB! väga oluline!
Selgitus: SA Endla Teater, oksjoni osalustasu, nimi

Saabudes täidab oksjonil osaleja registreerimislehe, millega ta kinnitab, et on tutvunud oksjoni tingimustega ja kohustub neid täitma. Registreerimisleht jääb oksjoni sekretariaati. Oksjonile registreerumiseks on pakkuja kohustatud esitama oksjonipidajale (viimase palvel) isikut tõendava dokumendi. Endla teater garanteerib ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse. Enampakkumisel osaletakse registreerimisel antud numbriga.

Oksjonil müüdavad teosed lähevad müüki nimekirja alusel, mille järjekord on eelnevalt fikseeritud ning üleval nii Endla teatri kodulehel kui ka osalejatele oksjoni päeval jagatavates infomappides.

Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada teose müüki oksjonil, võib oksjonipidaja oksjonilt maha võtta mistahes teose või muuta oksjonil müüdavate teoste järjekorda, millest oksjoni alguses teada antakse.

Teose kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on tehtud oksjonipidaja parima teadmise kohaselt.

Pakkumise teinud ostja kinnitab sellega, et on teosega tutvunud ja on teadlik ostetava eseme seisukorrast. Tal ei ole õigus esitada oksjonijärgselt oksjonikorraldaja vastu pretensioone.


Oksjonil pakkumine

Oksjonil pakkumist viib läbi oksjonipidaja, kes teatab pakkumise alghinna, fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused.   

Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada teose müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine.

Ostja annab oksjonil omapoolsest pakkumisest märku numbritahvli tõstmisega. Hinnasammuks kuni 2000 € on 25 € , 2000-5000 € on 50 €, alates 5000 € on hinnasammuks 100 €. Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam, kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis ütleb ta numbrit tõstes oma pakkumise. Lõplik pakkumine registreeritakse oksjonisekretäride poolt.

Oksjonilt ostetud teoste haamrihinnale lisandub 12% oksjoni korraldustasu ehk buyers premium.  Buyers premium lisandub hinnale juurde ka juhul, kui haamrihinnaks on teose alghind.

Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv.

Oksjonimaja ei avalda eseme müüja nime selle ostjale ja vastupidi.


Oksjonil osalemine kirjaliku pakkumisega või telefoni teel

Kui oksjonile eelregistreerunud osaleja ei saa ise oksjonil viibida, on tal võimalik teha teostele kirjalikke pakkumisi.  Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt.

Kirjaliku pakkumise esitab pakkuja hiljemalt üks tund enne oksjoni toimumist, kas paberkandjal oksjoni korraldajale või meilitsi aadressile galerii[at]endla.ee, fikseerides pakutava teose ja maksimaalse ostuhinna, mille piires esindab teda oksjonil oksjonikorraldaja.

Kui ostja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks hinnaks, siis fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest ostjale kolme päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist. 

Registreerunud ostjal on võimalik teha pakkumisi ka oksjoni ajal telefoni teel, teavitades sellest oksjonikorraldajat hiljemalt üks tund enne oksjoni toimumist. Ostjat huvitava teose esitlemise eelselt helistab korraldaja ostjale ja ostja osaleb oksjonil telefoni vahendusel.

Korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.


Ostetud teoste eest tasumine ja teoste kättesaamine

Ostetud tööde eest saab tasuda kohapeal sularahas, pangakaardiga või ülekandega. Igale ostjale väljastab korraldaja vastava leping-arve. Oksjonilt ostetud teoste eest tuleb tasuda hiljemalt 6. novembriks 2013.a.

Sularahas ja kaardiga tasumisel saab ostja teose kätte kohe peale makse sooritamist. Ülekandega tasumisel tuleb ostjal teose kättesaamisel esitada maksekorralduse koopia. 

Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, va juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.

Oksjonilt ostetud teose haamrihinnale lisandub buyer`s premium 12%.